Sponsoring Heleen Downling Instituut

Sponsoring

Bij MotracLinde staat de mens centraal. Omdat de mens de ziel vormt van de onderneming. Wij investeren dan ook niet alleen in onze eigen mensen, maar richten ons op de zorg voor mensen in het algemeen. Wij laten onze betrokkenheid gelden, en sponsoren daarom actief en intensief het Helen Downling Instituut (HDI).

Missie HDI
Het Helen Dowling Instituut, gevestigd in Utrecht, is opgericht in 1988 en is het oudste en grootste instituut binnen de psycho-oncologie in Nederland. De missie van het HDI is ervoor te zorgen dat mensen met kanker én hun naasten altijd de best bewezen psychosociale zorg krijgen.

Het HDI werkt aan haar missie door patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek en deskundigheidsbevordering altijd hand in hand te laten gaan. Zij werkt samen met instanties, als: ziekenhuizen, Integrale Kankercentra, KWF Kankerbestrijding, Onderzoekschool Psychology & Health en verschillende beroepsverenigingen.

Veiligstellen van zorg door samenwerking
Het Helen Dowling Instituut wordt sinds de oprichting financieel gesteund door het Ministerie van VWS. Met ingang van 2006 is het VWS daarmee gestopt. Het instituut moest vanaf dat moment haar continuïteit op andere manieren zien te waarborgen.

Daarvoor is nog steeds veel geld nodig, en daarom steunen wij dit fantastische doel al jaren van harte.

Door samen te werken gaan we vooruit
Sponsoring en samenwerking met bedrijven, ziet het Helen Dowling Instituut als een van de mogelijkheden om de psychosociale zorg voor kankerpatiënten te kunnen voortzetten. MotracLinde steunt het Helen Dowling instituut op verschillende manieren.

Heeft u sympathie voor het HDI-werk en belangstelling voor samenwerking en/of wilt u meer informatie? Kijk dan op www.hdi.nl