Royal Reesink

Koninklijke Reesink, het moederbedrijf van MotracLinde, werd in 1786 opgericht en in 2003 verkreeg Reesink B.V. de titel Koninklijk.
Royal Reesink;

Royal Reesink in een oogopslag

Royal Reesink is een leidende internationale distributeur van kwalitatief hoogwaardige machines voor land- en tuinbouw, landschappelijk onderhoud, grond-, weg- en waterbouw en logistiek. Daarnaast levert Royal Reesink hydraulische systemen die deels complementair zijn aan het  Button Corporate movie ENmachineaanbod, (bewerkt) staal en beschermingsmiddelen.


Schema divisies Royal Reesink

Missie

Royal Reesink wil met haar kennis van producten en markten een onmisbare schakel zijn in de distributieketen door enerzijds feedback uit de markt te vertalen naar innovatieve, duurzame oplossingen voor de leveranciers/fabrikanten en anderzijds dealers/afnemers bij hun activiteiten te ondersteunen.
 

Visie

De wereld staat voor een enorme uitdaging: in 2050 moeten ruim negen miljard mensen worden gevoed. Bovendien zal het aantal mensen in de middenklassen de komende 15 tot 20 jaar groeien van twee tot vijf miljard, vooral onder invloed van demografische ontwikkelingen in Azië. De invloed hiervan valt niet te onderschatten. Zo zal de vraag naar consumptiegoederen in nieuwe middenklasse groepen navenant toenemen.

Verder wordt verwacht dat door de groeiende consumptiebehoeften de vraag naar voedsel 35%, naar water 40% en naar energie 50% hoger zal liggen dan nu het geval is. Dit stelt de wereld voor grote economische, ecologische en sociale uitdagingen. Duurzaamheid is allang niet meer een kwestie van zorg voor het milieu. Het gaat serieus om het behoud van de mens en zijn leefmilieu. De nood aan duurzame innovaties wordt steeds urgenter.

Dit is één op één door te vertalen naar onze activiteiten. De vraag naar schonere, slimmere en efficiëntere machines zal zowel in de landbouw, de logistiek en de grond-, weg- en waterbouw alleen maar toenemen. Net als de verdere ontwikkeling van systemintegration en co-makingship.

Dit leidt tot een optimalisatie van de activiteiten in de gehele keten en beperkt derhalve onder andere materiaalverspilling en het aantal vervoersbewegingen. Ook speelt veiligheid een steeds grotere rol. Onze uiteenlopende oplossingen op het gebied van veiligheid spelen hier adequaat op in. Door met duurzame en innovatieve oplossingen te komen, met respect voor mens en milieu, kunnen wij een positieve bijdrage leveren aan de uitdagingen waar de wereld voor staat.